https://hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

OP gesprekken

Drie keer per jaar organiseren wij gesprekken met ouders en leerlingen: het Startgesprek en OP-gesprekken. Het Startgesprek vindt plaats in de teweede of derde schoolweek. 

De letters OP staan voor: OntwikkelingsPlan. In dit plan worden de doelen voor de komende periode beschreven voor het leerplan van uw kind. Wie doet wat? Wanneer? Waar werken we naartoe? U als ouder wordt hierbij nauw betrokken en tijdens het gesprek wordt het plan met u en uw kind besproken.

 

Start en OP-GESPREKKEN  2023-2024

STARTGESPREK

28 augustus t/m 1 september

De lessen stoppen om 13.45 uur

STARTGESPREK

4 september t/m 8 september

De lessen stoppen om 14.30 uur

OP-GESPREK

29 januari  t/m 2 februari

De lessen stoppen om 13.45 uur.

 

OP-GESPREK

17 juni t/m 21 juni

De lessen stoppen om 13.45 uur.

  

U krijgt voor de gesprekken een uitnodiging van de coach waarbij uw kind in de klas zit.
Tijdens het laatste OP-gesprek geeft de leerling een presentatie aan de ouders/verzorgers, de coach en eventuele gasten die de leerling hiervoor uitnodigt.