https://hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Organisatie

Aansturing
Het Waterland wordt geleid door de directeur-bestuurder en adjunct-directeur. Samen vormen zij het MT (Managementteam) van de school. 

Schoolgrootte
De leerjaren 1, 2 en 3 tellen circa 150 leerlingen, verdeeld over groepen van 12 leerlingen;
de leerjaren 4-5 tellen circa 100 leerlingen, verdeeld over groepen van 14-16 leerlingen. Wij zijn een relatief kleine school waar individuele aandacht, veiligheid en een goed klimaat gewaarborgd zijn. Er zijn circa 48 medewerkers in dienst.

De leraar is coach
Iedere klas heeft zijn eigen coach. Hij/zij is het aanspreekpunt van de leerling en begeleidt de leerling bij zijn leerplan. De coach voert coaching- en OP-gesprekken. De rol van de coach zal verder worden uitgebreid in de richting van stagebegeleiding, job-coaching en nazorg.
 
Coaches vormen kernteams. Zo’n kernteam bespreekt op weekbasis allerlei schoolzaken maar ook leerlingen. Het is de bedoeling van de kernteams om steeds zelfstandiger gaan functioneren. 
 
De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.