Schoolplein bovenbouw

Benodigdheden leerling

Wat heeft een leerling nodig voor :

 

De coronaperiode heeft ons geleerd dat leerlingen thuis een laptop of computer nodig hebben om aan online lessen deel te nemen. Veel leerlingen beschikken hier al over. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan kan school (tijdelijk) zorgen voor een leen-computer/laptop. Hiervoor zijn een aantal exemplaren aanwezig. Maar wij gaan ervan uit, dat voor nu en voor de toekomst leerlingen thuis steeds meer beschikken over een eigen laptop/computer. 

 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3