https://hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Externe stage

De leerlingen op het Waterland volgen onderwijs op maat. Dat geldt ook voor de stages.
In het 4e jaar lopen de leerlingen meestal twee dagen stage en in het 5e jaar drie dagen. Dit is de regel, maar er wordt in het belang van de leerling ook weleens van afgeweken. We willen dat stages zo goed mogelijk aansluiten bij de  “passie” van de leerling en daarom is het fijn als ouders ons bij het zoeken van een stageplaats helpen.
Stages zijn een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Stages sluiten aan bij de richtingen en theorielessen op school. Het geeft onze leerlingen  de mogelijkheid  te ontdekken wat ze in de toekomst willen. Een vervolgopleiding of een baan.

Voor het succesvol verlopen van stages  is het erg belangrijk om als leerling, ouder  en coach goed  te overleggen en samen te werken . Tijdens de OPP gesprekken wordt daar uitgebreid over gesproken. Vanuit school is er een intensieve begeleiding van de leerling, maar ook van het bedrijf. Zo kunnen we al jaren gebruik maken van een groot aantal stagebedrijven.
De coach legt meedere bezoeken per jaar af, volgt de ontwikkeling, stelt opdrachten op,  maakt beoordelingen en geeft adviezen.

Er valt nog veel meer over stages op het Waterland te vertellen.  Het meeste kunt u ook nalezen in het handboek stages. Deze staat ook vermeld op de website.
Belangrijk is in ieder geval te weten dat u met vragen altijd bij het stagebureau terecht kunt.
 
Andrea Osses      a.osses@hetwaterland.nl
Henk van Nierop  h.vannierop@hetwaterland.nl