https://hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Interne Stage

In het tweede leerjaar lopen de leerlingen interne stage. Ze doen dat
minimaal 4 maal per jaar, een week lang in en om school.

Tijdens deze interne stages zullen de leerlingen worden begeleid door Interne Stage begeleiders (ISB) die tijd en ruimte krijgen voor het begeleiden van deze leerlingen. 

Vooraf wordt door de coach informatie gegeven over de leerlingen en hun (on)mogelijkheden.

De coach bereidt zijn leerlingen goed voor op de interne stage en de verschillende werkzaamheden.

De leerlingen kunnen stage lopen bij:

  • Receptie en voorraad beheer
  • Interieurverzorging
  • Catering
  • Conciërge

Doelstellingen: 
Het aanleren van praktische - en sociale vaardigheden ter voorbereiding op externe stage.            
De leerling leren inzicht te krijgen in eigen praktisch handelen aan de hand van reflectie en feedback.
Het aanleren van een goede werkhouding.
De coach informatie geven over de (on)mogelijkheden van de leerling.