https://hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Jaarverslag 2023

Op deze pagina vindt u het Jaarverslag van het kalenderjaar 2023 van de Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o. Door op de foto hierboven te klikken kunt u het Jaarverslag inzien. 

 

 

Het Jaarverslag 2023 geeft een beeld van het gevoerde beleid en de resultaten. Het bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o. moet, net als alle onderwijsinstellingen, jaarlijks verantwoording afleggen over het onderwijskundig en financiële beleid. Het gaat hierbij om onderwerpen als visie en besturing, onderwijs, personeel, huisvesting, financien en klachten. Door op de foto te klikken komt u bij het Jaarverslag 2023