https://hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o.(Het Waterland) bestaat uit de volgende leden:

 

Toezichthoudend Bestuur: 

Dhr. G. Bollen - voorzitter

Dhr. K. Burgy - lid

Dhr. A. Geertsema - lid

Dhr. M. Engels - lid

 

Uitvoerend Bestuur: 

Dhr. A. Lippens - directeur-bestuurder

 

Het Bestuur vergadert 6 x per jaar met de directie van Het Waterland en minstens 2x per jaar met de Medezeggenschapsraad (MR)