Schoolplein bovenbouw

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o.(Het Waterland) bestaat uit de volgende leden:

 

Dhr. G. Bollen - voorzitter

Dhr. K. Burgy - lid

Dhr. A. Geertsema - lid

 

Het Bestuur vergadert 6 x per jaar met de directie van Het Waterland en minstens 2x per jaar met de Medezeggenschapsraad (MR)