Schoolplein bovenbouw

Onze school

Het Waterland is een school voor praktisch voortgezet onderwijs in een kleinschalige setting. Centraal in het leerproces staan de leerlingen, hun ouders/verzorgers en de coach. Bij ons wordt geleerd door te doen. Leerlingen stromen na vier of vijf jaar uit naar arbeid of een vervolgopleiding. 

De school is gevestigd in een eigentijds en modern gebouw aan de Boerhaavelaan in Leiden.

Het Waterland  is een praktijkgerichte school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Ons doel is om leerlingen hun talenten te laten ontdekken, zodat zij kunnen gaan werken of willen doorleren; zelfstandig en op eigen niveau kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven; en worden voorbereid op wonen, werken, vrijetijdsbesteding of een vervolgopleiding. Hierbij gaan we natuurlijk uit van de mogelijkheden van de leerling! Leerlingen stromen na het vijfde leerjaar uit naar werk of, als dat mogelijk is, een vervolgopleiding. In het vijfde leerjaar kunnen leerlingen de Entreeopleiding MBO1 op Het Waterland volgen. 

 

Ook zijn er leerlingen die na een eerste leerjaar doorstromen naar De Delta, de voorziening van ons Samenwerkingsverband, waar onderwijs op het niveau VMBO-LWOO wordt gegeven. Het Waterland werkt hiervoor nauw samen met docenten van De Delta en leerlingen met de mogelijkheid om de overstap te maken krijgen hiervoor op Het Waterland een gerichte begeleiding van zowel docenten van Het Waterland als De Delta. Dit altijd in goed overleg met de ouders van de leerling. 

Onderwijs op maat
Wij zijn een school, waar elke leerling uitgedaagd wordt om op het eigen niveau optimaal te presteren. We bereiken dat door stimulerend, praktisch ingericht onderwijs; groepen van tien tot veertien leerlingen; door aan elke groep een vaste coach te koppelen; en een gedegen zorgstructuur. De driehoek leerling-ouders-coach vormt een essentiële verbinding. Naarmate de leerling langer onderwijs volgt wordt de aandacht steeds meer gericht op zelfstandigheid en arbeidsperspectief.