https://hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Aanmelding Zij-instroom (VO-leerling)

Zij-instroom

Soms blijkt dat een leerling gebaat is bij een andere onderwijsplek dan de huidige middelbare school. Dan kan het zo zijn dat een leerling bij ons instroomt halverwege een schooljaar of bij de start van leerjaar 2 of hoger. Dit noemen wij een zij-instromer.

Procedure

Mocht dit gelden voor uw kind dan kunt u contact opnemen met één van onze orthopedagogen via 071-5163636 of aanmelding@hetwaterland.nl

Het is prettig als de school van herkomst - met uw toestemming - ook contact met ons opneemt.

Het intakeproces is enigszins vergelijkbaar met het proces voor leerlingen die in de eerste klas willen starten. Het belangrijkste verschil is dat het Samenwerkingsverband door de school van herkomst betrokken is bij de aanmelding. Nadat er contact is geweest en de aanmelding is gedaan wordt het dossier van uw kind opgevraagd. Op basis van het dossier wordt een inschatting gemaakt van de plaatsbaarheid. Wanneer er zicht is op een onderwijsplek én uw kind voldoet aan de toelatingseisen voor het praktijkonderwijs, zullen wij u en uw kind uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Hierna wordt duidelijk of uw kind definitief kan worden ingeschreven.

Toelatingseisen

- Wij zijn in het bezit van een volledig dossier.

- Uw kind heeft een IQ tussen 60 en 80 (IQ-onderzoek mag niet ouder zijn dan twee jaar).

- Uw kind heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:

  inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Hiervan moet één van de domeinen

  inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen zijn.

- Het Samenwerkingsverband moet betrokken zijn en praktijkonderwijs als advies hebben gegeven.

Aangemelde leerlingen die niet aan alle eisen voldoen krijgen hiervan bericht. Met elkaar wordt dan bekeken welke onderwijsplek wel passend is.

Vragen

Wanneer scholen vragen hebben over de mogelijkheden kunnen zij contact opnemen met aanmelding@hetwaterland.nl

De aanmelding dient echter altijd gedaan te worden door de wettelijke vertegenwoordiger(s).