Schoolplein bovenbouw

Leren met zin bij het Waterland!

Bezoek Onderwijsinspectie

Op donderdag 13 december bezochten 2 inspecteurs van het onderwijs Het Waterland. Dit bezoek was een vervolg op een eerder bezoek waar de school toen al de beoordeling 'goed' kreeg over hoe op Het Waterland leerlingen worden voorbereid en begeleid naar stage en werk. Dit onderzoek ging over het onderdeel kwaliteitszorg.  De inspecteurs spraken met de schoolleiding, medewerkers en bestuur en waren enthousiast over hoe er op Het Waterland wordt gewerkt aan kwaliteitszorg. Tijdens een studiemiddag met het hele team deden de inspecteurs actief mee met het programma en konden met eigen ogen zien hoe er op Het Waterland aan kwaliteit wordt gewerkt.  De inspecteurs oordeelden positief over de school. Dit is natuurlijk goed nieuws waar wij als team blij mee zijn. Wanneer de school het rapport met bevindingen van de inspectie heeft ontvangen, zullen we dit op de website zetten. 

 

Het Waterland

Het Waterland is een zelfstandige praktijkschool voor leerlingen die begeleid en gecoacht worden naar werk, zelfstandigheid, vrijetijdsbesteding en waar mogelijk een vervolgopleiding. We staan voor een positief pedagogisch klimaat, waar we uitgaan van respect voor elkaar en waar we recht doen aan individuele verschillen. 

 

Help, een puber thuis!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in Leiden de cursus Help, een puber thuis! voor ouders van kinderen van 11-17 jaar. Lees hier verder.

 

Presentatie GGD ouderavond leerjaar 1

Bij de informatie onder tabblad ouders kunt u de presentatie "uw kind en sociale media" terugzien.

 

Presentatie CJG ouderavond leerjaar 3

Bij de informatie onder tabblad ouders kunt u de presentatie "uw kind en genotmiddelen" terugzien.

 • Doelstelling
  Ons doel is om leerlingen hun talenten te laten ontdekken en deze optimaal te ontwikkelen, zodat zij kunnen gaan werken of doorleren. Lees verder ›
 • Activiteiten
  Overzicht van komende activiteiten in dit schooljaar. 

  Bij de groepenpagina leest u meer over de activiteiten die geweest zijn zoals bij LO.  Lees verder ›

 • Magazines
  Magazine nummer 14 van juni 2018 is uit.

  Hier kunt u alle magazines bekijken. Lees verder ›