Schoolplein bovenbouw

Aanmelding

De ouders/verzorgers melden hun kind bij ons aan in overleg en advies van de basisschool en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband VO. Dit kan telefonisch, maar ook na een rondleiding op school.  Een leerling kan toegelaten worden als een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het Samenwerkingsverband is afgegeven.

 

Instroom
Jaarlijks stromen er 50 tot 60 nieuwe leerlingen in. Het merendeel start in het 1e leerjaar.
Aanmelding van 1stejaars leerlingen moet vóór 15 maart gebeuren. Voor informatie of een gesprek kunt u natuurlijk altijd afspraak maken.

OPEN DAG gaat niet door

Op zaterdag 22 januari 2022 zouden wij onze Open Dag houden. Helaas mogen Open Dagen ook dit jaar niet gehouden worden i.v.m. de maatregelen rond Covid-19.  Om uw kind en u toch kennis te laten maken met onze school, kunt u een bericht sturen naar: info@hetwaterland.nl  Wij nemen dan contact met u op.