Schoolplein bovenbouw

Aanmelding

De ouders/verzorgers melden hun kind bij ons aan in overleg en advies van de basisschool en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband VO. Dit kan telefonisch, maar ook na een rondleiding op school. De Open Dag in januari gaat door de coronamaatregelen helaas niet door. Om toch een indruk van de school te krijgen, kunt u een rondleiding krijgen. U kunt dit aanvragen via: info@hetwaterland.nl Na aanmelding volgt een toelatingsprocedure. Ouders en hun kind worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Na dit gesprek stelt onze orthopedagoog een ontwikkelingsperspectief op. Een leerling kan toegelaten worden als een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het Samenwerkingsverband is afgegeven.
Instroom
Jaarlijks stromen er 50 tot 60 nieuwe leerlingen in. Het merendeel start in het 1e leerjaar.
Aanmelding van 1stejaars leerlingen moet vóór 15 maart gebeuren. Voor informatie of een gesprek kunt u natuurlijk altijd afspraak maken.

Geen Open Dag - WEL kennismaken met Het Waterland

Helaas kan onze Open Dag op 23 januari 2021 niet doorgaan. De coronamaatregelen staan niet toe dat wij die dag grote groepen nieuwe leerlingen en ouders in school kunnen verwelkomen. Om u toch kennis te laten maken met Het Waterland kunt u een afspraak maken om met uw kind langs te komen op reguliere schooldagen. U krijgt dan, na schooltijd, een rondleiding en informatie over onze school. U kunt hiervoor een verzoek indienen via: info@hetwaterland.nl Wij nemen dan contact met u op.