https://hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Aanmelding

Na de Open Dag   

Zaterdag 20 januari bezochten veel ouders met hun kind onze Open Dag. We kregen veel enthousiaste reacties en er waren ook al ouders die hun kind hebben ingeschreven. Het kan zijn dat u niet in de gelegenheid was om de Open Dag te bezoeken of dat u nog vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. U bent van harte welkom! Mocht u uw kind al willen inschrijven? Hiernaast vindt u het aanmeldformulier dat u digitaal kunt invullen en naar ons op kunt sturen. 

 

Wilt u uw dochter of zoon na de Open Dag inschrijven, dan vindt u het digitale aanmeldformulier vanaf de Open Dag op deze website.

 

Voor vragen kunt u een email sturen naar het volgende adres: aanmelding@hetwaterland.nl 

Vanuit Het Waterland zal dan contact met u worden opgenomen.

 

Na aanmelding volgt een toelatingsprocedure. Ouders en hun kind worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Na dit gesprek stelt onze orthopedagoog een ontwikkelingsperspectief op. Een leerling kan toegelaten worden als een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het Samenwerkingsverband is afgegeven.

 

Aanmelden

De ouders/verzorgers melden hun kind bij de school aan in overleg met en op advies van de huidige school en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband VO. De zorgplicht gaat dan in. Er volgt een toelatingsprocedure. De school onderzoekt of de leerling op school terecht kan. Wij kunnen daarvoor om extra informatie bij de ouders vragen. Na toelating stelt de orthopedagoog een handelingsplan / ontwikkelperspectief op. Het advies over de toelaatbaarheid wordt voorgelegd aan de POVO-adviescommissie. De leerling kan toegelaten worden als de RVC (Regionale Verwijzings Commissie) een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) afgeeft.

Als de school zelf geen passende onderwijsplek kan bieden, moet de school een passende plek op een andere school regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders en het Samenwerkingsverband VO. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Besluit over aanmelding

De school neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding een beslissing over de toelating van de leerling. Uitstel van deze beslissing mag niet langer dan vier weken duren. Als de school na tien weken nog geen beslissing over de toelating heeft genomen en de leerling niet is ingeschreven op een andere school, dan dient de leerling tijdelijk te worden geplaatst en te worden ingeschreven.

 

Met de invoering van passend onderwijs heeft de school een zorgplicht gekregen. Dit houdt in dat de school van  aanmelding ervoor zorgt dat de leerling een passende onderwijsplek krijgt.

De zorgplicht betekent, dat wanneer de school van aanmelding tot de conclusie komt dat zij zelf niet de benodigde ondersteuning kan bieden, zij op zoek moet naar een andere school, die wel een passend onderwijs- en/of ondersteuningsaanbod voor de leerling heeft en bereid is de leerling aan te nemen.

 

Instroom
Jaarlijks stromen er 40 tot 50 nieuwe leerlingen in. Het merendeel start in het 1e leerjaar.