Schoolplein bovenbouw

Aanmelding

De ouders/verzorgers melden hun kind bij ons aan in overleg en advies van de basisschool en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband VO. Dit kan telefonisch, maar ook tijdens de 'Open Dag' op zaterdag 25 januari 2020 (10 - 12 uur). Er volgt een toelatingsprocedure. Na aanmelding op onze school worden de ouders en hun kind uitgenodigd voor een gesprek. Na dit gesprek stelt one orthopedagoog een ontwikkelingsperspectief op. Een leerling kan toegelaten worden als een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het Samenwerkingsverband is afgegeven.
Instroom
Jaarlijks stromen er 50 tot 60 nieuwe leerlingen in. Het merendeel start in het 1e leerjaar.
Aanmelding van 1stejaars leerlingen moet vóór 15 maart gebeuren. Voor informatie of een gesprek kunt u natuurlijk altijd afspraak maken.

Op zaterdag 25 januari 2020 van 10 tot 12 uur houden wij onze 'Open Dag'. Deze dag is bestemd voor leerlingen en ouders die een keuze voor een school moeten maken, maar ook andere belangstellenden, zoals collega's uit het basisonderwijs, zijn van harte welkom.
Mocht u de Open Dag gemist hebben, dan is het natuurlijk mogelijk om ook op een gewone schooldag de school te bezoeken. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de administratie van de school.