Schoolplein bovenbouw

Aanmelding

De ouders/verzorgers melden hun kind bij ons aan in overleg en advies van de basisschool en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband VO. Dit kan telefonisch, maar ook na een rondleiding op school. De Open Dag in januari gaat door de coronamaatregelen helaas niet door. Om toch een indruk van de school te krijgen, kunt u een rondleiding krijgen. U kunt dit aanvragen via: info@hetwaterland.nl Na aanmelding volgt een toelatingsprocedure. Ouders en hun kind worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Na dit gesprek stelt onze orthopedagoog een ontwikkelingsperspectief op. Een leerling kan toegelaten worden als een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het Samenwerkingsverband is afgegeven.
Instroom
Jaarlijks stromen er 50 tot 60 nieuwe leerlingen in. Het merendeel start in het 1e leerjaar.
Aanmelding van 1stejaars leerlingen moet vóór 15 maart gebeuren. Voor informatie of een gesprek kunt u natuurlijk altijd afspraak maken.

Open Dag - zaterdag 22 januari 2022 -  kennismaken met Het Waterland