Schoolplein bovenbouw

Schoolgids en Informatiefolder 2018-2019

De schoolgids bevat actuele informatie voor het komende schooljaar. Daarin staan de school- en gymtijden, de schoolvakanties en de samenstelling van het team, het bestuur, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad.