Aanmelden

De ouders/verzorgers melden hun kind bij ons aan in overleg en advies van de basisschool en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband VO. Dit kan telefonisch, maar ook na een rondleiding op school. Op 21 januari 2023 houden wij onze Open Dag. U bent dan welkom van 10 tot 12 uur.  Na aanmelding volgt een toelatingsprocedure. Ouders en hun kind worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Na dit gesprek stelt onze orthopedagoog een ontwikkelingsperspectief op. Een leerling kan toegelaten worden als een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het Samenwerkingsverband is afgegeven.
Instroom
Jaarlijks stromen er 50 tot 60 nieuwe leerlingen in. Het merendeel start in het 1e leerjaar.
Aanmelding van 1stejaars leerlingen moet vóór 15 maart gebeuren. Voor informatie of een gesprek kunt u natuurlijk altijd afspraak maken. Dit kan via: info@hetwaterland.nl