Aanmelden

De ouder/verzorgers melden hun kind bij ons aan in overleg en op advies van de basisschool en het Loket Passend onderwijs van het Samenwerkingsverband VO. Dit kan telefonisch, maar ook tijdens de Open Dag op 25 januari 2020. Er volgt een toelatingsprocedure. Na aanmelding op onze school worden de ouders en hun kind uitgenodigd voor een gesprek. Na dit gesprek stelt onze orthopedagoog een ontwikkelingsperspectief op. Een leerling kan toegelaten worden als een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het Samenwerkingsverband is afgegeven.
Instroom
Jaarlijks stromen er 50 tot 60 nieuwe leerlingen in. Het merendeel start in het 1e leerjaar. De aanmelding van eerste jaars leerlingen moet vóór 15 maart gebeuren.  

Wanneer u meer wilt weten over onze school, maak dan gerust een afspraak. Tijdens een gesprek en rondleiding kunnen wij u meer over Het Waterland vertellen.
Op zaterdag 25 januari 2020 is onze Open Dag. Wij stellen de school dan open voor leerlingen en ouders die meer willen weten van het Waterland en wellicht na de zomervakantie bij ons op school komen. U bent van harte welkom