Aanmelden

De ouders/verzorgers melden hun kind bij ons aan in overleg en advies van de basisschool en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband VO.

 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN - OPEN DAG ZATERDAG 20 Januari 2024

Op zaterdag 20 januari 2024 houden wij onze Open Dag. Wilt u uw dochter of zoon inschrijven dan vindt u het digitale aanmeldformulier hier.

 

Na aanmelding volgt een toelatingsprocedure. Ouders en hun kind worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Na dit gesprek stelt onze orthopedagoog een ontwikkelingsperspectief op. Een leerling kan toegelaten worden als een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het Samenwerkingsverband is afgegeven.