Aanmelden

De ouders/verzorgers melden hun kind bij ons aan in overleg en advies van de basisschool en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband VO.

 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Op zaterdag 21 januari 2023 hielden wij onze Open Dag, die door veel kinderen en hun ouders is bezocht. Veel leerlingen zijn die dag al ingeschreven. Wilt u uw dochter of zoon inschrijven dan vindt u het digitale aanmeldformulier hier.

 

Voor leerlingen en ouders die de Open Dag hebben gemist organiseren wij een aantal bezoekmomenten waar wij u alsnog de school kunnen laten zien. Wilt u zich hiervoor aanmelden of heeft u andere vragen, dan kunt u een email sturen naar het volgende adres: aanmelding@hetwaterland.nl 

Vanuit Het Waterland zal dan contact met u worden opgenomen.

 

Na aanmelding volgt een toelatingsprocedure. Ouders en hun kind worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Na dit gesprek stelt onze orthopedagoog een ontwikkelingsperspectief op. Een leerling kan toegelaten worden als een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het Samenwerkingsverband is afgegeven.