Schoolplein bovenbouw

Jaarverslag 2019

Hier vindt u het Jaarverslag 2019 van de Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o. 

 

 

Het Jaarverslag 2019 geeft een beeld van het gevoerde beleid en de resultaten. Het bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o. moet, net als alle onderwijsinstellingen, jaarlijks verantwoording afleggen over het onderwijskundig en financiële beleid. Het gaat hierbij om onderwerpen als visie en besturing, onderwijs, personeel, huisvesting, financien en klachten.