Schoolplein bovenbouw

Jaarverslag 2020

Op deze pagina vindt u het Jaarverslag 2020 van de Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o. 

 

 

Het Jaarverslag 2020 geeft een beeld van het gevoerde beleid en de resultaten. Het bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o. moet, net als alle onderwijsinstellingen, jaarlijks verantwoording afleggen over het onderwijskundig en financiële beleid. Het gaat hierbij om onderwerpen als visie en besturing, onderwijs, personeel, huisvesting, financien en klachten. 

 

Download