Schoolplein bovenbouw

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit:  

 

De  personeelsgeleding:  

·         Dhr. A.Rensen, voorzitter

·         Mevrouw E. Vermeulen 

 

De oudergeleding:  

·         Mevr. M. van de Helm  

·         Dhr. J. Dalhuisen  

 

In het laatste Magazine van schooljaar 2019-2020 kunt u meer over de MR lezen.