Schoolplein bovenbouw

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit:  

 

De  personeelsgeleding:  

  • Mevr. E. Vermeulen 
  • Mevr. E. van der Zon
  • Dhr. R. Bout

 

De oudergeleding:  

  • Mevr. M. van de Helm  
  • Mevr. Huizinga-de Kler   
  • Dhr. J. Dalhuisen  

 

In het laatste Magazine van schooljaar 2019-2020 kunt u meer over de MR lezen.