Schoolplein bovenbouw

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit:  

 

De  personeelsgeleding:  

  • Mevr. E. Vermeulen 
  • Mevr. E. van der Zon
  • Dhr. R. Bout

 

De oudergeleding:  

  • Mevr. M. van de Helm  
  • Mevr. Huizinga-de Kler   
  • Dhr. J. Dalhuisen (tot de zomervakantie 2021)/daarna Vacant

 

Dhr. Dalhuisen zal aan het eind van dit schooljaar 2020-2021 afscheid nemen van de Medezeggenschapsraad. Een aantal jaren maakte hij deel uit van de oudergeleding van de MR en heeft hij veel voor de school gedaan. Wij bedanken hem voor zijn enthousiasme en inzet. 

 

Dit betekent dat de MR op zoek is naar een ouder die plaats wil nemen in de MR.