Schoolplein bovenbouw

OPP gesprekken

Drie keer per jaar organiseren wij de OPP-gesprekken.

De letters OPP staan voor: Ontwikkelings Perspectief Plan. In dit plan worden de doelen voor de komende periode beschreven voor het leerplan van uw kind. Wie doet wat? Wanneer? en Waar werken we naartoe? U als ouder wordt hierbij nauw betrokken en tijdens het gesprek wordt het plan met u en uw kind besproken.

 

De OPP-gesprekken zijn voor 2021-2022:

● OPP gesprekken vanaf 14.00 uur  11 oktober 2021 t/m 15 oktober 2021

● OPP gesprekken vanaf 15.00 uur  31 januari 2022 t/m 04 februari 2022

● OPP gesprekken vanaf 14.00 uur  25 juni 2022 t/m 29 juni 2022

  

U krijgt hiervoor een uitnodiging van de coach waarbij uw kind in de klas zit.
Tijdens het laatste OPP-gesprek geeft de leerling een presentatie aan de ouders/verzorgers, de coach en eventuele gasten die de leerling hiervoor uitnodigt.