Schoolplein bovenbouw

OPP gesprekken

Drie keer per jaar organiseren wij de OPP-gesprekken.

De letters OPP staan voor: Ontwikkelings Perspectief Plan. In dit plan worden de doelen voor de komende periode beschreven voor het leerplan van uw kind. Wie doet wat? Wanneer? en Waar werken we naartoe? U als ouder wordt hierbij nauw betrokken en tijdens het gesprek wordt het plan met u en uw kind besproken.

 

De OPP-gesprekken zijn voor 2018-2019:

● OPP gesprekken vanaf 14.00 uur  8 oktober t/m 12 oktober 2018

● OPP gesprekken vanaf 14.00 uur  11 februari 2019 t/m 15 februari 2019

● OPP gesprekken vanaf 14.00 uur  17 juni t/m 21 juni 2019

  

U krijgt hiervoor een uitnodiging van de coach waarbij uw kind in de klas zit.
Tijdens het laatste OPP-gesprek geeft de leerling een presentatie aan de ouders/verzorgers, de coach en eventuele gasten die de leerling hiervoor uitnodigt.