Schoolplein bovenbouw

Schoolgids en Informatiefolder

De schoolgids bevat actuele informatie voor het komende schooljaar. Daarin staan de school- en gymtijden, de schoolvakanties en de samenstelling van het team, het bestuur, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. De schoolgids kunt u lezen op of downloaden van deze website. Als u een papieren schoolgids wilt krijgen, zorgen wij daarvoor.