Schoolplein bovenbouw

OP gesprekken

Drie keer per jaar organiseren wij de OP-gesprekken.

De letters OP staan voor: OntwikkelingsPlan. In dit plan worden de doelen voor de komende periode beschreven voor het leerplan van uw kind. Wie doet wat? Wanneer? Waar werken we naartoe? U als ouder wordt hierbij nauw betrokken en tijdens het gesprek wordt het plan met u en uw kind besproken.

 

De OP-gesprekken zijn voor 2022-2023:

26 september t/m 30 september  

30 januari t/m 3 februari

5 juni t/m 9 juni

 

  

U krijgt hiervoor een uitnodiging van de coach waarbij uw kind in de klas zit.
Tijdens het laatste OP-gesprek geeft de leerling een presentatie aan de ouders/verzorgers, de coach en eventuele gasten die de leerling hiervoor uitnodigt.