https://hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Vervolg aanmeldformulier

LET OP: Dit formulier moet u zo spoedig mogelijk invullen en versturen zodra u het aanmeldingsformulier hebt ingestuurd!

 

Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en voorzien van kopie:

  • adviesblad van school van herkomst
  • identiteitsbewijs of paspoort van leerling
  • verslagen van hulpverlenende instanties, wanneer u dit heeft aangegeven

U kunt de dit opsturen via de mail door middel van een foto of scan van het gevraagde document of afgeven bij: Het Waterland Boerhaavelaan 345, 2334 EM Leiden

 

Na ontvangst kunnen wij overgaan tot onze aanmeldprocedure.

Invoer:

Gegevens leerling

Burgerservicenummer *
Roepnaam *
(Voorvoegsel en) achternaam *

Gezinssituatie

Naam ouder
Wonen één of meer kinderen zelfstandig?
Zo ja, wie?
Leven nog andere personen in het gezin in hetzelfde huis? (bijv. familie)
Zo ja, wie?
Zijn (waren) er bijzondere omstandigheden / ingrijpende gebeurtenissen, die een belangrijke invloed hebben (gehad) op de
scheiding
tweede huwelijk
ziekte
ziekenhuisopname
overlijden
werkloosheid
schoolwisseling
vechtscheiding
bijzondere woonsituatie
oorlog / gevlucht
ouder met psychische problemen
Anders:

Gezondheid

Bijzonderheden wat betreft gezondheid van uw kind
b.v.: onder behandeling van arts/specialist; opname ziekenhuis; ziekte; ongevalletjes; zindelijkheid; eetproblemen; slaapproblemen; vermoeidheid of anderszins.
Gebruikt uw kind medicatie. Zo ja welke en wat is de dosering? Moment van inname?

Functieontwikkeling

Bijzonderheden wat betreft ontwikkeling van uw kind
b.v.: zwangerschap; bevalling; gedrag; slaap/eetproblemen als baby, peuter, kleuter, basisschoolkind,pubertijd.

Sociaal contact en gedrag

Hoe zou u uw kind omschrijven?
Hoe is het gedrag van uw kind?
Wat ziet u als goede eigenschappen van uw kind?
Wat ziet u als minder goede eigenschappen?
Hoe is uw kind in de omgang met andere kinderen?
Heeft uw kind vaste vrienden/vriendinnen op school
Heeft uw kind vaste vrienden/vriendinnen in de buurt
Heeft uw kind vaste vrienden/vriendinnen elders
bijvoorbeeld bij een club
Gaat uw kind bij voorkeur om met:
volwassenen
leeftijdgenoten
jongens
meisjes
oudere kinderen
jongere kinderen

Zelfstandigheid

Vindt u uw kind zelfstandig
Denk aan: opstaan, aankleden, douchen, tas inpakken, eten klaarmaken, fietsen
Gaat uw kind zelfstandig naar school?

Vrijetijdsbesteding

Wat doet uw kind in zijn vrije tijd?
Op welke sport en of club zit uw kind?
Is uw kind vaak alleen op zijn kamer?
Wat vindt u leuk om samen met uw kind te doen?
Zijn er nog andere bijzonderheden, die voor de hulp aan uw kind op school van belang zijn om te weten?

Akkoord

ik ga akkoord met het opnemen van de aangeleverde gegevens in de administratie van de school
Ja
* Verplichte velden